Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť PODPOR.TO musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík našich členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom našich služieb.

Podmienky používania vyžadujú, aby všetci vlastníci účtu mali najmenej 18 rokov

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní služieb spoločnosť PODPOR.TO zhromažďuje alebo prijíma vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.
 

Registrácia a nastavenie účtu

Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov priradený k vášmu účtu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na portáli PODPOR.TO. Názov priradený k vášmu účtu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na portáli PODPOR.TO.

V závislosti od toho, ktoré služby sa rozhodnete použiť, ďalšie údaje, ako napríklad názov obchodu, údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného mena, adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť potrebné, aby sme mohli poskytnúť určitú službu. Tieto údaje nie sú povinné pre registráciu, ale môžu byť potrebné pre poskytnutie určitých služieb.

Ďalšie osoby môžu vidieť hodnotenia, recenzie a fotografie položiek, ktoré ste zakúpili alebo predali, údaje o profile, položky, ktoré ste ponúkli na predaj, vaše stránky a pravidlá obchodu, vaše obľúbené položky a predajcov, nasledovníkov a zoznamy predaných položiek a počet predaných položiek, komentáre, kolekcie a iné údaje, ktoré uverejníte v priestoroch komunity a údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto údaje môžete kontrolovať alebo zmeniť pomocou nastavení účtu, alebo služieb.

Spoločnosť PODPOR.TO. môže žiadať majiteľov obchodov o viac informácií o obchodoch alebo položkách uvedených v službách tak, aby zabezpečila dodržiavanie svojich pravidiel a platných právnych predpisov.

Údaje o nečlenoch

Spoločnosť PODPOR.TO môže získať osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu, adresu IP alebo fotografiu) osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaným členom portálu PODPOR.TO („nečlenom“) v súvislosti s určitými službami, keď člen odovzdá údaje o nečlenovi, alebo nečlen používa funkciu “nákup bez registrácie” pri kúpe. Nečlenské údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb.

Údaje od tretích strán

Niektorí členovia alebo návštevníci sa môžu rozhodnúť pripojiť sa k účtu na portáli PODPOR.TO, alebo zaregistrovať účet na portáli PODPOR.TO pomocou externej aplikácie tretej strany, napríklad facebook.com. Spoločnosť PODPOR.TO môže dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií tretích strán. Pripojenie účtu na portáli PODPOR.TO k aplikáciám alebo službám tretích strán je voliteľné. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s aplikáciou tretej strany, spoločnosť PODPOR.TO môže dostať údaje z tejto aplikácie. Tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie poskytnutie služieb.


Komunita

Portál PODPOR.TO je trhom aj komunitou zároveň. Ponúkame preto niekoľko funkcií, ktoré členom umožňujú pripojiť sa a komunikovať vo verejných priestoroch, ako sú fóra a komentáre. Tieto funkcie nemusíte používať, ale ak to urobíte, používajte dobrý úsudok pri využívaní týchto komunitných priestorov, alebo pri zdieľaní osobných informácií s ostatnými prostredníctvom našich služieb. Majte na pamäti, že akékoľvek osobné údaje, ktoré odošlete je možné čítať, zhromažďovať alebo používať inými používateľmi, alebo ich použiť na odosielanie nevyžiadaných správ.

Spoločnosť PODPOR.TO. zvyčajne neodstraňuje obsah z komunitných priestorov a vaše príspevky môžu zostať verejné aj po zatvorení vášho účtu. Zodpovedáte za osobné údaje, ktoré ste uverejnili v komunitných priestoroch.

Automatizované zbieranie informácií

Spoločnosť PODPOR.TO automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach členov a návštevníkov.

Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov

Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych základoch.

Tieto právne základy zahŕňajú:

 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach používania a na poskytnutie služieb;
 • súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;
 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích; strán, ako sú napríklad záujmy návštevníkov, členov alebo partnerov;
 • sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;
 • spracovanie potrebné vo verejnom záujme;
 • spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.


Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo. 

Hlavnou súčasťou našich služieb je oprávnený záujem prispôsobiť obsah služieb tak, aby sme vám pomohli objaviť relevantné položky a odporúčané nákupy. V rámci toho môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi ako Facebook alebo Google.

V súlade s našim existujúcim procesom riešenia sporov môžeme použiť údaje, ktoré poskytnete na riešenie sporov so spoločnosťou PODPOR.TO alebo inými členmi.

Nákup a predaj

Ako súčasť procesu nákupu a predaja spoločnosť PODPOR.TO uľahčuje zdieľanie údajov medzi dvomi členmi zapojenými do transakcie, ako napríklad dodacia adresa, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup na portáli PODPOR.TO, inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania.

Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu s portálom PODPOR.TO. Spoločnosť PODPOR.TO neudeľuje licenciu na používanie informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena do vášho e-mailu alebo fyzického mailing listu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.

Správy z PODPOR.TO

Spoločnosť PODPOR.TO vám môže posielať nekomerčné e-maily alebo správy, ak sú nevyhnutné pre členov a používateľov služby “nákup bez registrácie”. Príklady správ súvisiacich so službou zahŕňajú potvrdenie e-mailovej adresy / uvítací e-mail pri registrácii účtu, informácie o transakciách, vašom účte, bezpečnosti, zmene produktov, dostupnosti služieb, zmene kľúčových funkcií, prenos konverzácií so zákazníkmi a korešpondenciu s podporným tímom spoločnosti. Tieto správy sa primárne doručujú prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení a každý člen je povinný udržiavať platnú e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.

Spoločnosť PODPOR.TO vás tiež môže kontaktovať telefonicky, SMS správou alebo fyzickou poštu, aby poskytla členskú podporu alebo za účelom súvisiacim s transakciami.

Pri registrácii môžete udeliť súhlas s doručovaním marketingových e-mailov a správ. Z marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou marketingových e-mailov alebo správ, alebo prostredníctvom nastavení svojho účtu.

Sprístupnenie a uchovávanie informácií

Spoločnosť PODPOR.TO môže uchovávať alebo poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za nasledujúcich podmienok:
v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva;
ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu;
v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku;
alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.

Ak spoločnosť PODPOR.TO. obdrží zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje člena v jednej z okolností opísaných v predchádzajúcom odseku, môže zverejniť osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.

Tretie strany

Spoločnosť PODPOR.TO musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami (napríklad spracovateľmi platieb, alebo poskytovateľmi zabezpečenia), aby pomohli prevádzkovať, poskytovať a predávať služby. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, môžu použiť vaše údaje iba na to, aby tieto úlohy vykonávali v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.

V niektorých iných prípadoch nie sú títo poskytovatelia služieb nevyhnutní na to, aby sme mohli poskytovať služby, napríklad, aby nám pomohli uskutočniť výskum o tom, ako lepšie slúžiť našim používateľom. V týchto prípadoch máme oprávnený záujem spolupracovať s poskytovateľmi služieb, aby sme zlepšili naše služby.

Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku na portáli PODPOR.TO, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“, načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.

Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď spoločnosť PODPOR.TO vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré spoločnosť PODPOR.TO nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.

Spoločnosť PODPOR.TO nekontroluje zásady ochrany osobných údajov tretích strán, vrátane iných členov, ktorí predávajú, alebo inak využívajú služby. Spoločnosť PODPOR.TO nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo zabezpečenie predajcov. Predávajúci na portáli PODPOR.TO sú nezávislými prevádzkovateľmi, čo znamená, že sú zodpovední za dodržiavanie svojich vlastných podmienok týkajúcich sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré získajú v súvislosti so portálom PODPOR.TO.

Práva používateľov

Vieme, že členovia našej komunity si cenia kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi, preto spoločnosť PODPOR.TO dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti PODPOR.TO

Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov. Môžete napríklad stiahnuť svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov pomocou odkazu na zrušenie odberu v takejto komunikácii alebo zmenou v nastaveniach účtu.


Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti PODPOR.TO prostredníctvom vašich nastavení);
korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);
vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov spoločnosťou PODPOR.TO s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu kontakt@podpor.to s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Zachovávame logovacie súbory na interné účely analýzy. Tieto protokolové súbory sú zvyčajne uchovávané na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu PODPOR.TO s cieľom zlepšiť funkčnosť portálu PODPOR.TO, alebo sme ich právne povinní uchovávať dlhšie. Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

Upozorňujeme, že zatvorenie účtu nemusí uvoľniť vašu e-mailovú adresu, používateľské meno alebo názov obchodu na opätovné použitie v novom účte. Na požiadanie tiež poskytne spoločnosť PODPOR.TO údaje o tom, či vlastníme niektoré z vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.

Povinnosti pri predaji

Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.

Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré musia byť dostupné pre používateľov portálu PODPOR.TO s ktorými spolupracujete a ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

Ako prevádzkovateľ, môžete mať povinnosť podľa príslušných zákonov o ochrane údajov a súkromia vyhovieť požiadavkám na prístup k údajom, prenosnosť, opravu, vymazanie a námietky voči spracovaniu. Ak zverejníte osobné údaje bez riadneho súhlasu kupujúceho, zodpovedáte za toto neoprávnené zverejnenie. Osobné údaje získané využívaním služieb nesmiete používať na nevyžiadané komerčné správy alebo neautorizované transakcie. Bez súhlasu kupujúceho nesmiete do svojho e-mailového alebo fyzického zoznamu adries pridať žiadneho člena portálu PODPOR.TO, alebo používať identitu kupujúceho na účely marketingu.

Ak ste vy a spoločnosť PODPOR.TO uznaní za spoločného prevádzkovateľa osobných údajov a ak je spoločnosť PODPOR.TO žalovaná, pokutovaná alebo inak musí znášať výdavky z dôvodu niečoho, čo ste urobili ako spoločný prevádzkovateľ osobných údajov kupujúceho, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť PODPOR.TO. v plnej výške nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vašim spracovaním osobných údajov


Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese kontakt@podpor.to
Spoločnosť PODPOR.TO šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť PODPOR.TO bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať. Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom portálu PODPOR.TO, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní užívatelia

 • IP adresa


Údaje potrebné pre technickú podporu a službu kontakt

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Email


Údaje potrebné k nákupu

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • Email


Zaregistrovaní členovia

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dodacia adresa
 • Fakturačná adresa
 • Telefón
 • Email
 • Údaje o objednanom tovare a objednávkách

Zaregistrovaní predajcovia

 • IP adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dodacia adresa
 • Fakturačná adresa
 • Telefón
 • Email
 • Údaje o objednanom tovare a objednávkách
 • Údaje o predanom tovare a zákazkach
 • Číslo účtu

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť Lukáš Ďurica, IČO: 52568270, Partizánska 2544, 96205 Hriňová (ďalej len „spoločnosť”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“).

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon o ochrane osobných údajov, osobitné právny predpisy a súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje priamo vykonateľný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákon o ochrane osobných údajov alebo osobitný zákon je spoločnosť v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

c)  predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Ak sa vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov ustanovený v priamo vykonateľnom právne záväznom akte Európskej únie, medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, v zákone o ochrane osobných údajov a osobitnom zákone nedajú vopred konkrétne určiť jednotlivé osobné údaje, ktoré majú byť predmetom spracúvania, zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov.

Spoločnosť je povinná pri takomto spracúvaní osobných údajov postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov okrem tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely súdneho konania a v súvislosti s ním.

V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje zákon o ochrane osobných údajov, je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby.

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť oprávnená upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi.

Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

Spoločnosť ďalej spracúva aj osobné údaje svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.

K spracúvaniu osobných údajov za iným účelom v spoločnosti nedochádza, čo znamená, že spoločnosť zhromažďuje, uchováva a spracúva len osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom naplnenia svojich poskytovaných služieb. Poskytnuté osobné údaje sú prísne chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov, a to prostriedkami zadokumentovanými v prijatom bezpečnostnom projekte a bezpečnostnej smernici v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosť dodržiava základné povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z zákona o ochrane osobných údajov medzi ktoré patria aj nasledovné povinnosti.

Spoločnosť poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Spoločnosť vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom.

Spoločnosť získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Spoločnosť zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ je povinná spracúvať len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť, ak ich nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne, spoločnosť tieto osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.

Sprostredkovatelia:

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie uvedeného účelu.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu. Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov.

Spoločnosť spracúva iba osobné údaje, ktoré jej boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)  likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby podľa písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti právo namietať voči:

a)  spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)  využívaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)  poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej právo žiadať spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo len v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a)  písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)  osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť povinná odovzdať dotknutej osobe,

c)  u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

INTERNÁ SMERNICA

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rad (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení s názvom Interná Smernica č. 1/2018 o politike a zásadách ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov prijatá a schválená obchodnom spoločnosťou Lukáš Ďurica, IČO: 52568270, Partizánska 2544, 96205 Hriňová dňa 25.05.2018 v sídle spoločnosti (ďalej iba „interná smernica“)

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Účelom vytvorenia politiky a zásad ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti je vytvorenie legálneho vnútropodnikového rámca v jednom dokumente pre používanie postupov v súlade s vyššie uvedenými právne záväznými predpismi o ochrane osobných údajov fyzických osôb. Tento dokument bude takisto použitý pre prípad vykonávania kontroly z Úradu pre ochranu osobných údajov. Naša spoločnosť sa zaoberá prevažne kúpou a predajom tovaru a pri týchto činnostiach dochádza k spracovávaniu osobných údajov našich klientov a preto je v našom najlepšom záujme, aby  všetky naše postupy a procesy v rámci spoločnosti boli v súlade s platnými a účinnými predpismi o ochrane údajov.

Článok 2

Bezpečnostná a zodpovednostná politika v našej spoločnosti

1) Dosiahnutie najvyššej možnej ochrany osobných údajov našich klientov je pre našu spoločnosť vysokou prioritou a okrem existujúcich obchodných cieľov bude tejto oblasti zo strany vedenia spoločnosti a takisto aj zamestnancov venovaná zvýšená pozornosť. Opatrenia technickej a organizačnej povahy, ktoré budú použité v našej spoločnosti budú starostlivo vybrané vzhľadom na rozsah spracovania osobných údajov  a na technické a personálne možnosti našej spoločnosti, ale vždy takým spôsobom, aby tieto prostriedky boli maximálne efektívne a aby bolo učinené zadosť platnej a účinnej právnej úprave v SR a EÚ.

2) Určenou oprávnenou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov fyzických osôb v našej spoločnosti je štatutár Lukáš Ďurica. Tento je oprávnený a povinný zároveň kontrolovať úroveň ochrany v tejto oblasti vo vnútri spoločnosti v rámci jej vnútropodnikových procesov a takisto aj navonok voči tretím osobám a to najmä klientom, teda fyzickým osobám, ktorých údaje sa pri obchodnej činnosti spoločnosti spracúvajú. Konateľ je oprávnený ustanoviť za seba osobu, z radov zamestnancov pre tento účel.

3) Ako spoločnosť sa týmto výslovne zaväzujeme, že budeme aj do budúcna kontinuálne sledovať vývoj v oblasti právnych predpisov, judikatúry a technického aj iného rozvoja ochrany osobných údajov a poznatky takto získané budeme implementovať do našich vlastných procesov v záujme zlepšenia ochrany osobných údajov fyzických osôb v našej spoločnosti.

4) Ako spoločnosť sa zaväzujeme, že budeme vykonávať pravidelné školenia v počte 2 krát za kalendárny rok pre zamestnancov a vedenie spoločnosti zamerané na zopakovanie vedomostí a znalostí z oblasti ochrany osobných údajov, ich prehĺbenie ako aj získavanie nových poznatkov. Tieto činnosti budú určené takisto aj k senzibilizácii zamestnancov a vedenia spoločnosti a k zvýšeniu pocitu zodpovednosti všetkých zúčastnených osôb vzhľadom na dôležitosť a citlivosť oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb.

Článok 3

Právny rámec ochrany osobných údajov

1) Ako základný právny rámec nastavenia ochrany osobných údajov v našej spoločnosti bude použité platné a účinné znenie Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 ako aj znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Okrem týchto predpisov budú pre tento účel rané na vedomie aj úpravy noriem ISO 27001, ISO 27000, ISO 31000 a prípadne ďalšie normy.

2) V prípade potreby naša spoločnosť využije aj služby externých spoločností na vykonávanie školení a vytváranie dokumentácie pre účel zabezpečenia súladu s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a to najmä advokátske kancelárie alebo osoby, ktoré majú preukázateľné skúsenosti a hlboké vedomosti z oblasti ochrany osobných údajov.

Článok 4

Dokumentácia a o ochrane osobných údajov

1) V prípade, ak naša spoločnosť ako prevádzkovateľ odovzdáva získané osobné údaje o fyzických osobách ďalšej osobe v postavení sprostredkovateľa, sme povinní pre tento prípad vyhotoviť osobitnú zmluvu medzi našou spoločnosťou a každou takouto ďalšou osobou v postavení sprostredkovateľa, alebo inkorporovať príslušné ustanovenia v zmysle zákona č. 18/2018 do rámcovej zmluvy, prípadne vyhotoviť dodatok k tejto zmluve.

2) Ďalšími dokumentmi, ktoré sa naša spoločnosť zaväzuje vyhotoviť pre potrebu ochrany osobných údajov a pre potreby preukázania zhody sú Interné Smernice, Záznamy o vykonaní školení, Záznamy o spracovaní osobných údajov, Formulár hlásenia bezpečnostnej udalosti Úradu pre ochranu osobných údajov, Formulár hlásenia bezpečnostnej udalosti dotknutej fyzickej osobe, prípadne ďalšie dokumenty podľa potreby.

Článok 5

Existujúce a pripravované technické a organizačné opatrenia

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že vykoná vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré budú implementované za účelom zlepšenia procesov ochrany osobných údajov fyzických osôb. Popis opatrení v súvislosti použitím štruktúry ako je uvedená v ISO norme 27002 a ISO norme 29151 zahŕňa nasledovné:

 • Jednotný postup pri vybavovaní podnetov, námietok, sťažností dotknutých fyzických osôb
 • Kontrola prístupov k zariadenia, kde sa nachádzajú osobné údaje klientov, či už v elektronickej podobe alebo v papierovej podobe
 • Klasifikácia informácií a následné dôsledné triedenie a bezpečné uchovanie a zálohovanie
 • Zvýšenie bezpečnosti fyzických priestorov ako aj samotného prostredia organizácie a to najmä výmenou zámkov za odolnejšie, zvýšenie frekvencie použitia zámkov a bezpečnostných skríň
 • Zvýšenie používania šifrovania samotných dát a rovnako aj komunikácie pri prenosoch týchto dát elektronickou formou
 • Zvýšenie používania heslovania prístupu k mobilným zariadenia, laptopom, stolovým počítačom a iným zariadeniam na ktorých prebieha spracovanie dát a to minimálne 14 miestnym heslom zloženým z písmen
 • Zálohovanie osobných údajov s použitím dvojcestnej metódy a to s použitím iného média ako to na ktorom sú uložené pôvodné dáta
 • Používanie antivírových a antimalvérových aplikácii v rámci organizácie
 • Pravidelné preskúmavanie a hľadanie slabých miest v rámci vnútropodnikových procesov a ich následné odstraňovanie
 • Nákup USB médií s možnosťou použitia kryptovania, alebo s možnosťou použitia biometrického údaju na autentifikáciu
 • Použitie aplikácií na kryptovanie HDD a SSD diskov
 • Zabezpečenie friendly prístupu a plnej odbornej aj organizačnej súčinnosti zamestnancov a vedenia spoločnosti pri kontrole z Úradu pre ochranu osobných údajov

Platnosť od 1.2.2021