O nás

Skúsme začať každý sám od seba.

 Zamyslime sa sami nad sebou, či to, čo robíme je korektné, slušné, humánne, ľudské. Môže to aj prinášať zisk, ale primárny by mal byť prospech celku. Príroda funguje na neustálej dynamickej rovnováhe. Preto hovorme o ľudských právach, humanite, ale hovorme aj o povinnostiach a zodpovednosti k ľudskej rase, spoločenstvu, sebe samým, planéte, krajine v ktorej žijeme a ku možnostiam, ktoré nám táto krajina dáva. Každý je jedinečný a má iný dar, aby sme si pomáhali a spolu ako ľudstvo prežili. Stretávajme sa, majme sa radi, komunikujme. Hovorme pravdu, dôverujme si a napĺňajme spoločné ciele. Vždy bola spoločnosť založená na dôvere, spoločnom zámere, cieli a hľadaní pravdy. Odpovedzme si na otázky:

Prečo sme tu? Aký je zmysel nášho života? Čo po nás zostane? Aký je môj prínos pre spoločnosť?

Každý z nás vytvára hodnoty prostredníctvom rôznych činností, remesiel, umenia, služieb, činov… V súlade s prírodou konáme vedome s hlavným zámerom prospieť všetkým a zaistiť každému členovi spoločnosti plnohodnotný a kvalitný život.

Bohato odmeňujeme kolegov, podporujeme sa navzájom a spolupracujeme. Tieto hodnoty nás spájajú v spoločné ciele.

Vytvorili sme internetový obchod, ako základnú platformu pre inšpiráciu, zviditeľnenie a rozvoj dôvery a spolupráce medzi ľuďmi. Zisk ide na spoločný transparentný účet a spolurozhodujeme kam ho investujeme v prospech všetkých.

Pripojte sa a staňte sa súčasťou tvorby a spolupodieľania sa na realizácií spoločných nápadov aj vy a vaši priatelia. Všetci sme užitočný a každého si vážime. Čím nás bude viac, tým viac dokážeme ovplyvniť. Vstaňme pre spoločnú prítomnosť a budúcnosť. Začnime sami sebou, malým krokom, a možno raz inšpirujeme celý svet.

Evolúcia znamená vzájomnú závislosť. Znamená to, že človek, ktorí žije vedľa Vás, je Váš priateľ. Všetko, čo v živote dostávame, dostávame od druhých a od prírody. Nemôžeme byť sami a nezávislý. Dovoľme, aby sme sa navzájom podporovali a vyživovali. Jediná vec, ktorá nás učí byť slobodnými je jednota.

Tak buďme zodpovední a prirodzení. Spojme sa. Držíme spolu. PODPOR.TO

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.