O nás

Skúsme začať každý sám od seba.

Každý z nás vytvára hodnoty prostredníctvom rôznych činností, remesiel, umenia, služieb, činov… V súlade s prírodou konáme vedome s hlavným zámerom prospieť všetkým a zaistiť každému členovi spoločnosti plnohodnotný a kvalitný život. Máme snahu rozvinúť potenciál nás všetkých a umocniť čiastočnú sebestačnosť v rámci komunity.   

Bohato odmeňujeme kolegov, podporujeme sa navzájom a spolupracujeme. Tieto hodnoty nás spájajú v spoločné ciele.

Vytvorili sme internetový obchod, ako základnú platformu pre inšpiráciu, zviditeľnenie a rozvoj dôvery a spolupráce medzi ľuďmi. Zisk ide na spoločný transparentný účet a výrobcovia spolurozhodujú kam ho investujeme v prospech všetkých.

Pripojte sa a staňte sa súčasťou tvorby a spolupodieľania sa na realizácií spoločných nápadov aj vy a vaši priatelia. Všetci sme užitočný a každého si vážime. Čím nás bude viac, tým viac dokážeme ovplyvniť. Vstaňme pre spoločnú prítomnosť a budúcnosť. Začnime sami sebou, malým krokom, a možno raz inšpirujeme celý svet.

Evolúcia znamená vzájomnú závislosť. Znamená to, že človek, ktorí žije vedľa Vás, je Váš priateľ. Všetko, čo v živote dostávame, dostávame od druhých a od prírody. Nemôžeme byť sami a nezávislý. Dovoľme, aby sme sa navzájom podporovali a vyživovali. Jediná vec, ktorá nás učí byť slobodnými je jednota.

Spojme sa. PODPOR.TO

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.