O nás

Prečo sme tu? Aký je zmysel nášho života? Čo po nás zostane? Aký je tvoj prínos pre spoločnosť?

Skúsme začať každý sám od seba. Zamyslime sa sami nad sebou, či to, čo robíme je korektné, slušné, humánne, ľudské. Môže to aj prinášať zisk, ale primárny by mal byť prospech celku. Príroda funguje na neustálej dynamickej rovnováhe. Preto hovorme o ľudských právach, humanite, ale hovorme aj o povinnostiach a zodpovednosti k ľudskej rase, spoločenstvu, sebe samým, planéte, krajine v ktorej žijeme a ku možnostiam, ktoré nám táto krajina dáva. Každý je jedinečný a má iný dar, aby sme si pomáhali a spolu ako ľudstvo prežili. Stretávajme sa, majme sa radi, komunikujme. Hovorme pravdu, dôverujme si a napĺňajme spoločné ciele. Vždy bola spoločnosť založená na dôvere, spoločnom zámere, cieli a hľadaní pravdy.

Tak buďme zodpovední a prirodzený. Spojme sa. PODPOR.TO