Vplyv farieb

Farby v nás vyvolávajú rôzne podnety a impulzy. Najmä v reklamnej sfére. Obchody lákajú vôňou, farbou, hudbou a pôsobia na všetky naše zmysly. Uvedomujme si ich.

Červená

Pravdepodobne najrušivejšia farba. Červené efekty nie sú jemné na psychiku. Preto je dôležité, aby sa používali opatrne. Ukázalo sa, že redukuje analytické myslenie – zrýchľuje a zintenzívňuje naše reakcie. Existuje dôvod, prečo sú predajné ceny umiestnené na červených značkách. Športovci proti súperom, ktorí nosia červenú farbu, s väčšou pravdepodobnosťou prehrajú a študenti majú tendenciu robiť testy horšie, ak sú vopred vystavení červenej farbe. Červená je koniec koncov farba značiek, stopiek, gramatických chýb a negatívnych financií. Má najdlhšiu vlnovú dĺžku všetkých farieb. Je to farba vášne a romantiky. Má tendenciu zvyšovať chuť do jedla a používa sa v rôznych farebných termínoch zameraných na vzrušenie. Napríklad červená-horúca. Medzi ďalšie emocionálne vlastnosti spojené s červenou patria nasledujúce:

Pozitívne atribúty:

 • Sila
 • Vášeň
 • Energia
 • Nebojácnosť
 • Intenzita
 • Vzrušenie

Negatívne atribúty:

 • Hnev
 • Nebezpečenstvo
 • Výstraha
 • Vzdor
 • Agresivita
 • Bolesť

Oranžová

Na križovatke červenej a žltej sedí oranžová. Oranžová je stimulačná a vyvoláva pocity vzrušenia, entuziazmu a tepla. Je to zábavný, energický odtieň. Na rozdiel od červenej alebo žltej sa oranžová farba používa na upútanie pozornosti – v dopravných kužeľoch, reklame… Spotrebitelia majú tendenciu spájať oranžovú farbu s hodnotou. Evokuje pohodlie ako jedlo, teplo a prístrešie. Je to farba západu slnka, citrusov a tekvíc. Emócie oranžovej farby zahŕňajú:

Pozitívne atribúty:

 • Odvaha
 • Dôvera
 • Teplo
 • Inovácie
 • Prívetivosť
 • Energia

Negatívne atribúty:

 • Frustrácie
 • Ľahkomyseľnosť
 • Ľahostajnosť
 • Strata
 • Nevedeomosť

Žltá

Žltá vyzerá, že má najmenší klub fanúšikov zo všetkých farieb, ale tí, ktorým sa páči, sú nadšení svojou preferenciou. Je všeobecne považovaná za veselý odtieň, ale príliš žltá môže tiež vyvolať pocity hnevu, frustrácie, strachu a úzkosti. Dôvodom je, že je to najťažšia farba na prijatie. Pri niektorých štúdiách plačú deti. Ukázalo sa, že žltá zvyšuje metabolizmus a pri správnom použití môže zvýšiť sebaúctu. Pretože má relatívne dlhú vlnovú dĺžku, je to najviditeľnejšia farba. Povzbudzujúca a pútavá. V skutočnosti ju využívajú dopravné značky, reklamy, právne značky a určité výstražné štítky. Medzi ďalšie pocity patria:

Pozitívne atribúty:

 • Optimizmus
 • Teplo
 • Šťastie
 • Tvorivosť
 • Intelekt
 • Extroverzia

Negatívne atribúty:

 • Iracionalita
 • Strach
 • Upozornenie
 • Úzkosť
 • Frustrácia
 • Zbabelosť

Zelená

Zelená farba je pre naše oči najjednoduchšia, pretože nevyžaduje zásah do sietnice. Je preto upokojujúca, pokojná a príjemná. Účinkujúci, ktorí čakajú na pódium alebo televíziu, čakajú na oddych v „zelených izbách“. Zelená môže skutočne zlepšiť videnie a používa sa pri nočnom videní, pretože pomocou nej naše oči dokážu rozlíšiť tie najtmavšie odtiene. Pohodlne sedí v strede spektra. Zelená je farba vyváženia. Predstavuje prírodu, plodnosť a dokonca aj sexualitu. Zelený svet je bezpečný svet, ktorý je svieži, plný vody a životodarný. Z tohto dôvodu je to upokojujúca farba. Rovnako ako všetky farby, aj zelená má svoju negatívnu stránku. Je súčasne symbolom zdravia a choroby, šťastia a žiarlivosti. Zoznam emotívnych atribútov zelenej obsahuje:

Pozitívne atribúty:

 • Zdravie
 • Nádej
 • Sviežosť
 • Príroda
 • Rast
 • Prosperita

Negatívne atribúty:

 • Závisť
 • Nuda
 • Vyčerpanie
 • Choroba

Tyrkysová

Tyrkysová je transformačná farba, ktorá stelesňuje svoju spektrálnu polohu medzi bezpečnosťou modrej a organickou ľahkosťou zelenej. Evokuje zrozumiteľnosť myslenia a komunikácie. Je to inšpirujúca farba spojená s dobýjaním ducha, doplňovaním energií a vyvolávaním pozitívneho myslenia. Tyrkysová je súčasne introspektívna a navonok výrazná, čo naznačuje kreativitu a sebavyjadrenie. Na trhu sa tyrkysová často vyskytuje v značkách zameraných na komunikáciu vrátane vzdelávania, médií a výpočtovej techniky. Navodzuje čistotu bez toho, aby bola príliš sterilná. Pokiaľ ide o farbu transformácie, tyrkysová môže naznačovať nerozhodnosť a nedostatok odôvodneného uvažovania, ak sa použije v nesprávnom kontexte. Iné psychologické vlastnosti spojené s tyrkysom sú:

Pozitívne atribúty:

 • Komunikácia
 • Jasnosť
 • Pokoj
 • Inšpirácia
 • Sebavyjadrenie
 • Liečenie

Negatívne atribúty:

 • Ľahostajnosť
 • Tajomstvo
 • Chvála
 • Nespoľahlivosť
 • Zdržanlivosť

Modrá

Ak je farba tela červená, myseľ vyvoláva dojem modrej farby. Je pokojná a upokojujúca, je to farba zrozumiteľnosti a komunikácie. Podľa štúdií psychológie farieb sa ukázalo, že modrá je najobľúbenejšou farbou svetovej populácie, najmä u mužov. Je všade v našom každodennom živote. Je to farba oblohy, oceánov a jazier. Táto globálna preferencia a všadeprítomnosť životného prostredia spôsobujú, že modrá je neohrozujúca, konzervatívna a tradičná. Značky nepredstavujú žiadne riziká. Považuje sa to za znak stability a spoľahlivosti a ukázalo sa, že pracovníci sú produktívnejší v modrých izbách. Modrá je samozrejme tiež farba smútku a chladu. Patrí medzi najmenej chutné farby, pretože je indikátorom plesní a jedu. Plány na chudnutie naznačujú, že ak jete jedlo z modrej misky, je pravdepodobné, že budete jesť menej. Emočné atribúty zahŕňajú:

Pozitívne atribúty:

 • Dôvera
 • Vernosť
 • Spoľahlivosť
 • Logika
 • Vyrovnanosť
 • Zabezpečenie

Negatívne atribúty:

 • Chlad
 • Ľahostajnosť
 • Emotívnosť
 • Bezcitnosť
 • Chlad

Fialová

Na križovatke červenej a modrej je fialová zaujímavá rovnováhou medzi mužskými a ženskými črtami – súčasne teplá a chladná. Toto prelínanie pokoja modrej a červenej stimulácie môže byť nepríjemné, pokiaľ nie je jasná dominancia jedného alebo druhého. Modrastá fialová je teda očividne chladná, zatiaľ čo červenkastá fialová je očividne teplá. Fialová je farba kráľovskej hodnosti a statočnosti a predstavuje bohatstvo, luxus a sofistikovanosť. Patrí medzi najvzácnejšie farby v prírode a ako taká sa môže vyskytnúť, ako špeciálna alebo umelá. Sedí v najkratšej vlnovej dĺžke a je posledná viditeľná. Z tohto dôvodu je fialová spojená s časom, priestorom a kozmom. Je plná duchovnosti, rozjímania a mediácie, čo naznačuje kreativitu a fantáziu. Hodnoty fialovej zahŕňajú nasledujúce:

Pozitívne atribúty:

 • Múdrosť
 • Luxus
 • Bohatstvo
 • Duchovo
 • Nápaditosť
 • Sofistikovanosť

Negatívne atribúty:

 • Introverzia
 • Dekadencia
 • Potláčanie
 • Podriadenosť
 • Výstrednosť
 • Náladovosť

Ružová

Nie celkom červená a nie úplne fialová. Ružová je vlastným odtieňom s výraznými a psychologickými dôsledkami. Ružová je farba emočnej rovnováhy a fyzickej harmónie. Je múdra, ale pragmatická, evokuje logiku a vytrvalosť. U ružovej prevláda súcit, podpora a láskavosť a je spojená s pocitmi sebaúcty a spokojnosti. Je to farba transformácie, ktorá naznačuje oddeľovanie starých myšlienok a prijatie nových. V závislosti od kontextu si zachováva určitú úroveň odvahy z červenej farby a môže sa teda javiť ako poburujúca a šokujúca alebo inovatívna a nápaditá. Ružová je veľmi vhodná pre kreatívne a nekonformné snahy. Medzi psychologické atribúty ružovej patria:

Pozitívne atribúty:

 • Nápaditosť
 • Vášeň
 • Premena
 • Tvorivosť
 • Inovácia
 • Rovnováha

Negatívne atribúty:

 • Výstrednosť
 • Nerozvážnosť
 • Popudivosť
 • Nekomformnosť

Hnedá

Hnedá je tvorená odtieňmi červenej a žltej farby, s vysokým percentuálnym podielom čiernej farby. Z tohto dôvodu je rovnako závažnou ako čierna, ale s teplejším, mäkším tónom. Hnedá je robustná a spoľahlivá. Farba zeme a prírody. Má spoľahlivosť a pravosť dreva alebo kože a častejšie patrí medzi preferované farby mužov ako žien. Má tiché podporné odtiene, ale môže byť tiež smutná a túžobná. V srdci praktickej a úžitkovej farby môže byť hnedá sofistikovaná, ak sa používa správne. Medzi jej psychologické atribúty patria:

Pozitívne atribúty:

 • Vážnosť
 • Teplo
 • Zemitosť
 • Spoľahlivosť
 • Podpora
 • Autentickosť

Negatívne atribúty:

 • Konzervatívnosť
 • Špinavosť
 • Ťarcha
 • Smútok

Čierna

Čierna je absorpcia všetkých farieb. Samotná táto skutočnosť má hlboké psychologické dôsledky. Vyjadruje symbol sily. Je to bariérová farba. absorbuje energiu a obklopuje osobnosť. Je to v podstate neprítomnosť svetla, čo jej dodáva zlovestný podtext. Čierna v oblasti kriminality znamená sofistikovanosť, váhu a vážnosť. Čierna je nadčasová a bez námahy štýlová. Farba sofistikovanosti, ale aj smútku. Čiernu nosia kňazi aj darebáci, môže znamenať podriadenie sa bohu alebo zahanbenie a zlo. Úplné psychologické atribúty čiernej zahŕňajú nasledujúce:

Pozitívne atribúty:

 • Zabezpečenie
 • Moc
 • Elegancia
 • Múdrosť
 • Autorita

Negatívne atribúty:

 • Útlak
 • Chlad
 • Nebezpečenstvo
 • Ťarcha
 • Zlo
 • Smútok

Sivá

Čistá sivá je jedna z farieb, ktorá nemá dominantné psychologické vlastnosti. To však neznamená, že nie je sugestívna. Sivá je moderný odtieň, ktorý dobre pracuje pre technologické a luxusné značky. Jeho neoddeliteľnou jemnosťou môže byť sila aj slabina. Zručné použitie šedej evokuje silu. Je svieža. Vďaka nej sa darí odvážnym konceptom. Šedá je farba zlovestného, ale silného počasia. Má výrazný vplyv na farby. Pracuje na vyvážení tónov, ako aj na vytvorení negatívneho priestoru namiesto bielej. Atribúty sivej sú:

Pozitívne atribúty:

 • Nadčasovosť
 • Neutralita
 • Spoľahlivosť
 • Rovnováha
 • Inteligencia

Negatívne atribúty:

 • Depresia
 • Hybernácia
 • Nedostatok energie

Biela

Ak je čierna absorpciou všetkého svetla a stelesnením všetkej farby, biela je jej odrazom a neprítomnosťou. Z tohto dôvodu je už dlho symbolom čistoty a nevinnosti. V zdravotníctve znamená biela čistotu a sterilitu. Mimo nemocnice je neodvolateľným ukazovateľom spravodlivosti. V spoločnosti je biela hlboko zakorenená so svadobnými šatami. Je tiež moderná, využívaná značkami na označenie elegantného štýlu. Je najminimalistickejšia zo všetkých farieb a dodáva im zvýšené vnímanie priestoru. Sterilita je pozitívna pre bielu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Pri náhodnom použití môže biela vyvolať chlad, prázdnotu a izoláciu.

Pozitívne atribúty:

 • Čistota
 • Jasnosť
 • Jednoduchosť
 • Sviežosť

Negatívne atribúty:

 • Sterilita
 • Chlad
 • Elitárstvo
 • Izolácia
 • Prázdnota

Zdroje:

1 – BRIAN LISCHERhttp://www.ignytebrands.com/the-psychology-of-color-in-branding/

2- Alexandr Ivanov – https://pixabay.com/sk/users/ivanovgood-1982503/

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.