Hippokrates – Základy medicíny

Hippokrates alebo Hippokratés (z Kósu alebo z Kóu) (* asi 460 pred Kr. – † 370 pred Kr.)  bol antický Grék považovaný za jedného z najvýznamejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná stará vrstva zbierky lekárskych textov Corpus hippocratium, v ktorých odmietol povery a liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru.

 Corpus hippocratium priniesol okrem iného ideu lekárskeho tajomstva, ako je známe dnes. Bola súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy.

Od Hippokrata pochádza najstaršie rozdelenie ľudí na fyziologickom podklade, ktoré sa nachádza v jeho náuke o 4 temperamentoch. Východisko tejto náuky je v pomere štiav v ľudskom tele. Rozlišuje 4 druhy telesných štiav (tekutín) a tie zodpovedajú elementom, z ktorých je stvorený svet: Krv (haima) = vzduch, Hlien (flegma) = voda, Žlč (cholé) = oheň, čierna žlč (melania cholé) = zem.

Na základe živlov a štiav Hippokrates rozdelil ľudí na temperamenty:
Sangvinik (sanquis – krv) – je človek optimista, aktívny, činorodý, podnikavý. Rýchlo sa rozhoduje a býva prispôsobivý. Má rád spoločnosť, je zhovorčivý, ale citovo nestály a menej sebakritický.
Cholerik (cholé – žlč) – je človek nevyrovnaný, nespokojný, podráždený a nahnevaný. Býva agresívny, bojovný a urážlivý, výbušný a sršiaci hnevom. Má nedostatočné sebaovládanie, je netrpezlivý a neustále nespokojný.
Melancholik (čierna žlč) – je človek pesimista, ktorý podlieha smútku a strachu z osudu, pocitom neistoty. Býva vážny, citlivý, disciplinovaný a dôsledný. Je to uzatvorený samotár. Jeho city sú silné a hlboké.
Flegmatik (flegma – sliz) – je to človek pokojný a vyrovnaný až nevšímavý, ľahostajný, spokojný so sklonom k fatalizmu. Nie je príliš spoločenský, je skôr pasívny a celkovo skôr pomalý. Medzi ľuďmi je znášanlivý a tolerantný, stály a trpezlivý.

Lekárska veda Hippokrata bola založená na prírodnej vede, ktorá je jediná a vo svojich základoch sa nemení. A v tom spočíva príčina, prečo je Hippokratova náuka nehynúcim pomníkom, na ktorý prisahajú aj dnešní lekári. Veda už zistila, že existuje prepojenie kozmických energií a psychiky človeka. Psychické vplyvy sú buď skľučujúce, alebo povzbudzujúce. Skľučujúce (záporné) sú: strach, des, utrpenie, hnev, starosť, obavy, nepokoj, zúfalstvo, stres, nuda, nevľúdnosť, melanchólia… Povzbudzujúce (kladné) sú: odvaha, viera, nádej, túžba, rozhodnutie, ráznosť, činnosť, dôvera, veselosť, radosť.

Spln Mesiaca u labilných pováh vyvoláva nervozitu, deprimovanosť aj nárast kriminality. Spln oslabuje náš nervový systém, privádza krv do „varu“ a ovplyvňuje produkciu hormónov v tele. Okrem fyzických prejavov má spln Mesiaca vplyv na náš duševný a zdravotný stav. Asi dva dni pred splnom prichádza najčastejšie k dopravným nehodám, veľa ľudí sa stáva agresívnejšími, množia sa hádky a konflikty v rodinách, všeobecne narastá násilie. Každé dva dni po splne vzrastá aj počet záchvatov u epileptikov, stupňujú sa záchvaty migrén, zvyšuje sa produkcia pohlavných hormónov, a to je príčina, prečo v tomto období stúpa i počet znásilnení.

Hippokratove zistenia a výroky boli a sú platné dodnes – už 25 storočí!

1) „Človek sa rodí zdravý a všetky ochorenia do neho vstupujú jedlom“
2) „Nech tvoja strava je tvojím liekom a tvoj liek tvojou stravou.“

Choroba nás chce vždy na niečo upozorniť: Často až choroba upozorní človeka na chyby a ich zmysel, až potom môže ísť ďalej tou správnou cestou. Ochorenie má človeka pribrzdiť v životnom zhone a donútiť ho, aby opravil chybné postoje a našiel riešenia ustavične odkladaných problémov. Alebo, aby jednoducho vo vedomí znovu prežil odmietané a potláčané protipóly životných rozhodovaní. Nie je teda správne chcieť sa akéhokoľvek ochorenia hneď v počiatkoch rýchlo zbaviť pomocou medikamentov. Musíme najskôr hľadať skutočné príčiny vypuknutého ochorenia. Ak objavíme pravé príčiny našich ochorení, ktoré sú svojskou rečou tela – zároveň spoznáme viac aj samých seba.

Pôvodná Hippokratova prísaha
„Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Aeskalupovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a Uvdovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia riadne dodržiavať.
Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávne zaviazali lekárskou prísahou umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe, aj na prednáškach, aj na celej vede. Nikomu však inému!
Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.
Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nedám nikdy na to podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie budem vždy chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny.
Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore.
Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia.
Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami, či s mužmi, či so slobodnými, či s otrokmi.
Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám. Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším, či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“

Zdroje:

1 – https://sk.wikipedia.org/wiki/Hippokrates_(lekár)

2 – https://www.famousscientists.org/hippocrates/

3 – Christo Anestev – https://pixabay.com/sk/users/anestiev-2736923/

4 – František Šteffek – www.astro-tabu.sk

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.